Valet 2018

Valet 2018

Snart är det åter dags för val i Sverige, något som sker var fjärde år. Den 9 september är det dags för 2018 års val. Det är Valmyndigheten som är ansvarig för valet men Skatteverket hjälper till med både det administrativa och med lokaler för folket att rösta i.

Att rösta

Rösta får alla som är myndiga och svenska medborgare göra. Det är även möjligt att rösta från utlandet via brevröstning eller på en ambassad. Detta gör att det är många fler som får möjlighet att rösta då en inte behöver vara fysiskt på plats under valdagen vilket är positivt då alla kan möjliggöras att göra sin röst hörd.

På plats på valdagen och i vallokalen är det vanligast sättet att rösta. Genom att ta en valsedel skall denna sedan placeras i ett kuvert och lämnas in. Ett tips är att ta en valsedel från varje parti för att ingen skall se vilket parti du röstar på, om du önskar hålla detta för dig själv. De som är ytterst ansvariga för röstning och att allt sköts korrekt är Valmyndigheten, än dock om Skatteverket är de som är värdmyndighet för den översta myndigheten.

Partier att rösta på

Att välja ett parti att rösta på är för några självklart och för andra en betydligt svårare uppgift. Några kan hålla sig till ett och samma parti under alla år, medan andra tar en annan ställning i frågan och kan byta vid varje val. Det finns även de som ej är insatta och som ej väljer att rösta, antingen med anledning av att den ej instämmer med ett enda parti eller för att intresset inte finns där. Det ser helt enkelt väldigt olika ut från person till person.

Genom att rösta på ett parti så innebär den rösten att personen står bakom partiet, att den instämmer med flertalet frågor som partiet har visat. Alla partier kan ha olika ingångar på olika frågor, vissa partier brinner mer för vissa frågor än andra, precis som för alla som röstar. Hos varje parti går det att finna information om vad de står och vad de utlovar om de vinner valet.

Frågor för partierna

Olika frågor betyder olika mycket för de som röstar. Några kan brinna mer för vård och omsorg medan andra intresserar sig mer för flyktingfrågan. Att rösta utifrån vad en själv anser och vad denne vill se de kommande fyra åren är viktigt, och att då ställa sig bakom det parti som kan hjälpa med detta. Frågorna rörande smslån, snabblån och privatekonomi har gått osedda men genomgått stora ändringar på senare år – om detta är en fråga som kommer en nära kan det vara bra att även gå igenom partiernas ställning till olika frågor rörande dessa ämnen innan man bestämmer sig för det parti man önskar att rösta på.

Sverige är ett demokratiskt land och att ta tillvara på sin rösträtt är det många som gör för att kunna bidra med det en själv kan.